Adunarea Generală Anuală a Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU)

UUR

Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constă în apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene.

8 Oct, 2020

Duminică, 18 octombrie 2020, delegații Uniunii Ucrainenilor din România (UUR), conduși de Președintele UUR, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, au participat la Adunarea Generală Anuală a Congresului Mondial al Ucrainenilor (CMU), care s-a desfășurat pentru prima oară în regim online.
Au fost discutate probleme curente, financiare și organizatorice ale CMU și au fost prezentate aspecte din activitatea organizațiilor ucrainene din întreaga lume. De asemenea, au fost dezbătute rezultatele meselor rotunde: „Politica internațională și contracararea agresiunii rusești”, „Sprijin pentru Ucraina” și „Dezvoltarea comunităților ucrainene în lume”. Lucrările s-au încheiat cu adoptarea Rezoluției Adunării Generale Anuale a CMU.
Uniunea Ucrainenilor din România a înaintat Raportul de activitate pentru perioada 1 decembrie 2019 – 30 iunie 2020, сare a fost inclus în Raportul anual al CUM și un film de prezentare a UUR, a cărui scop principal este apărarea drepturilor privind exprimarea şi promovarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţii ucrainene, renaşterea şi formarea unităţii şi conştiinţei naţionale, protejarea drepturilor individuale şi colective ale membrilor săi şi întărirea raporturilor de colaborare româno-ucrainene.
Uniunea Ucrainenilor din România este membră a Congresului Mondial al Ucrainenilor, care este o organizaţie internațională neguvernamentală, cu sediul principal în Toronto (Canada) și reprezintă interesele a peste 20 de milioane de ucraineni din aproximativ 60 de ţări.

Citiți în continuare…

Share This